Accesul la educatie, drept fundamental

Situaţia socioeconomică precară a unei familii reduce şansele educaţionale ale copiilor, iar lipsa unei instruiri şcolare şi ulterior, profesionale reduce şansele de integrare socială a individului în viitor şi crește şansele de cădere în sărăcie.

Educația are un rol esenţial în prevenirea riscului de sărăcie şi excluziune socială, şi reprezintă o modalitate importantă de sprijinire a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Trei centre educaționale Salvați Copiii Iași

  Centrele au fost dezvoltate ca programe de facilitare a accesului la educație. Aici, lucrăm zilnic cu copii pentru a creşte nivelul de pregătire pentru şcoală, a facilita accesului la educaţie preşcolară, diminuarea riscului de abandon şcolar şi înţelegerea de către părinţi a necesităţii educaţiei pentru viitorul copiilor lor.

În două centre lucrăm cu copii din zonele defavorizate ale Iașului
(zona Șes Bahlui și căminele ”ghetouri” din cartierul Cantemir)

Aici, copiii participă la activităţi de tip Școală după Școală – sprijin la pregătirea temelor, participarea la activităţi extra-curriculare şi beneficiază de servicii de de asistenţă socială, psihologică şi juridică.

Pentru familii sunt organizate periodic întâlniri de informare cu privire la importanţa educaţiei şi la parcursul şcolar al copiilor.

În funcţie de nevoile identificate, copiii şi familiile lor beneficiază de:

  • facilitarea accesului la servicii medicale (înscrierea la medici de familie, consultaţii medicale, achiziţionarea de reţete)
  • suport nutriţional pe toată perioada frecventării cursurilor
  • manuale şi rechizite şcolare
  • suport material constând în alimente, îmbrăcăminte şi produse igienice.

În cel de-al treilea centru educațional lucrăm cu copiii ”singuri acasă”, copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate

 

Activitatea noastră urmăreşte reducerea impactului negativ al migraţiei economice a părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă prin:

  • servicii de suport psihologic, educational și social pentru copii şi părinţi/persoane în grija cărora au rămas copiii;
  • informații și consiliere pentru copii, persoane în grija cărora au rămas aceştia, părinți și specialiști, prin intermediul unei linii telefonice Help-Line și a unei platforme online (www.copiisinguriacasa.ro);
  • creşterea nivelului de conştientizare asupra efectelor migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă şi obligaţiilor legale ale părinţilor în ceea ce priveşte migraţia pentru muncă, prin intermediul unor campanii şi evenimente locale şi naţionale. 

 

În total, peste 120 de copii sunt în grija noastră și trebuie să ne asigurăm că, pe lângă mediul sigur și prietenos, le putem oferi lună de lună: o masă caldă pe zi, resurse materiale pentru activitățile de sprijin la teme, reintegrare și menținere a lor în sistemul educațional, sprijin material de bază și de urgență (îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, medicamente, alimente) și suport psihosocial.

 

Pentru a acoperi cel puțin parțial cheltuielile celor trei centre educaționale este nevoie de aproximativ 37.000 lei lunar, fapt pentru care dezvoltăm permanent proiecte și mecanisme de strângere e fonduri axate pe comunitate, cu rezultate care se întorc în comunitate și în mod direct către cei mai valoroși și mai vulnerabili reprezentanți ai săi- copiii.

 

”Pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i”

 Aristotel