Politica de confidențialitate și de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal pentru evenimentul caritabil Gala Zâmbet în Dar 2018

Asociația Salvați Copiii Iași vă transmite această Politică de confidenţialitate pentru a vă ajuta să înțelegeți tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, motivul pentru care sunt colectate și a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Apoi, va clarifica modul în care vă puteți exercita drepturile atunci când ne încredințați datele dumneavoastră cu caracter personal.
Vă cerem să acordați câteva momente pentru a citi cu grijă această Politică de confidențialitate și pentru a vă familiariza cu conținutul acesteia. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact oferite la final.
Vă rugăm să rețineți că website-ul evenimentului poate conține linkuri de la și către site-uri web care pot fi deținute de companii partenere. Daca intrati pe aceste site-uri, trebuie să știți că au propriile politici de confidențialitate și că nu ne asumăm responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către acestea.

Numele și adresa operatorului

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) 679/2016 – RGPD sau Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Asociația Salvați Copiii Iași este operator și prelucrează date cu caracter personal în baza legilor în vigoare și în scopuri legitime.

Asociația Salvați Copiii Iași
Aleea Ion Simionescu, nr.6, bl. i5, PT 15 Dacia
CP: 700408
Iași, Jud. Iași
România
Tel./Fax: 0232 219 986
E-mail: iasi@salvaticopiii.ro
Website: www.salvaticopiii-iasi.ro

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

În conformitate cu prevederile Regulamentului, Asociația Salvați Copiii Iași a numit un responsabil cu protecţia datelor la nivelul organizaţiei şi oferă mai multe posibilităţi de comunicare şi informare referitoare la Regulament, respectiv: adresa de e-mail: protectia.datelor@salvaticopiii-iasi.ro sau la tel. 0232 219 986, și/sau în scris la adresa de corespondență: Asociația Salvați Copiii Iași, Aleea Ion Simionescu, nr.6, bl. i5, PT 15 Dacia, Iași, Jud. Iași, cod poștal 700408.

Informații generale privind prelucrarea datelor personale

În general, înregistrăm doar datele personale pe care le dezvăluiți dumneavoastră atunci când ne anunţaţi că doriți să participați la evenimentul Gala Zâmbet în Dar 2018 sau când sunteți interesat de activitatea noastră în calitate de potențial partener.
La înregistrare este necesar să ne furnizați numele și prenumele dumneavoastră, adresa de email și numărul dumneavoastră de telefon, în scopul procesării solicitării dumneavoastră .
Facem prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu responsabilitate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenţa şi respectarea drepturilor dumneavoastră.
Politica de confidenţialitate şi de securitate pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor categoriilor de persoane ale căror date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul site-ului evenimentului și a partenerilor săi sau direct la sediul organizației: donatori participanți la eveniment, parteneri, sponsori, furnizori, voluntari în cadrul evenimentului.
Prin activitatea de organizare a evenimentului și activitatea desfășurată pe website-ul evenimentului gala.zambetindar.ro, nu vom prelucra date cu caracter personal sensibile, legate de dumneavoastră, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal prin interacțiunea dumneavoastră cu website-ul sau prin corespondența cu noi, telefonic, prin e-mail sau în orice altă modalitate, aceste date nu vor fi înregistrate sau vor fi șterse din sistemul informatic.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Dupa obținerea consimțământulului persoanelor în cauză pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6 (1) (a) al Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) servește ca temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
În prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru îndeplinirea unui contract a cărui parte este persoana în cauză, Art. 6 (1) (b) din RGPD servește ca temei juridic.
Aceasta se aplică de asemenea procesării necesare pentru a îndeplini acțiuni precontractuale.
În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă Asociația Salvați Copiii Iași, Art. 6 (1) (c) din RGPD servește ca temei juridic.
În eventualitatea în care interese vitale ale persoanelor în cauză sau a altor persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6 (1) (d) din RGPD servește ca temei juridic.
Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja interese legitime ale organizației noastre sau a unei terțe părți, și dacă interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei în cauză nu au prioritate față de interesele menționate primele, Art. 6 (1) f servește ca temei juridic pentru prelucrare.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
pentru a pregăti și pentru a permite participarea la evenimentul de gală;
pentru a vă informa despre aspectele importante cu privire la desfășurarea evenimentulului;
în vederea promovării evenimentului și a organizației;
în vederea soluționării cererilor de retragere sau a oricăror alte aspecte legate de participarea dvs. la eveniment;
în vederea promovării evenimentelor viitoare ale organizației
pentru a ne prezenta conținutului website-ului în modul cel mai eficient și pentru a vă informa cu privire la noutățile care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră;
pentru securitate website;
În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.
Concret, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
În scopul organizării evenimentului de gală, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, imagine, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct;
Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre evenimentul nostru, care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți participant la eveniment, vă vom contacta numai prin e-mail, cu informații despre eveniment sau cu știri din domeniu, așa cum sunt reflectate prin intermediul newsletter-ului, dar numai dacă ați acceptat și citit politica noastră de confidențialitate. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi aceste informații în viitor făcând clic pe “Dezabonați/Unsubscribe” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scrieți la adresa de e-mail: protectia.datelor@salvaticopiii-iasi.ro sau la tel. 0232 219 986, și/sau în scris la adresa de corespondență: Asociația Salvați Copiii Iași, Aleea Ion Simionescu, nr.6, bl. i5, PT 15 Dacia, Iași, Jud. Iași, cod poștal 700408.
Dacă sunteți voluntar/solicitant de internship în cadrul evenimentului, folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților. Ne bazăm prelucrarea pe baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat pentru o potențială încheiere și derulare a unui internship/voluntariat.
Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare și/sau atât cât este necesar pentru a exercita drepturile legitime ale Asociației Salvați Copiii Iași (și drepturile legitime ale altor persoane).
În cazul în care sunteți participant, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade.
În cazul în care avem o relație cu dumneavoastră în calitate de partener, vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.
În cazul în care sunteți voluntar în cadrul evenimentului/în cadrul organizației, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia.
În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade.

Cui transmitem datele cu caracter personal

În cadrul Asociației Salvați Copiii Iași și specific pe evenimentul Gala Zâmbet în Dar 2018, membrii personalului care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Asociația Salvați Copiii Iași nu va transmite către terțe părți informațiile dumneavostră cu caracter personal.
Dar datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate/dezvăluite către autorități publice sau către terțe părți, astfel:
către autoritățile publice, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile;
către parteneri și subcontractanți, în scop justificativ, pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră sau în numele dumneavoastră, în vederea furnizării serviciilor solicitate de dumneavoastră;
În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora, inclusiv sursa din care le-am obținut, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau prin e-mail, la prima comunicare, dacă vom folosi datele cu caracter personal doar pentru comunicarea cu dvs.
Asociația Salvați Copiii Iași efectuează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestora să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și prelucrarea datelor cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de Asociația Salvați Copiii Iași.

Securitatea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, Asociația Salvați Copiii Iași depune eforturi constante, pe deoparte, pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător şi reducerea/ eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate şi, pe de altă parte, pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continuă ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare.
Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverul Datacenter GTS aflat în Cluj – Napoca. Măsuri tehnice și organizatorice speciale/stricte sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest website foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informațiilor care se afla în controlul nostru.
Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi MobilPay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.
Pentru realizarea înregistrării la eveniment folosim platforma www.eventway.io gestionată de Eventway Fun SRL din Iași, str. Vasile Lupu, nr. 78, 700309 Newton N4. Măsurile de siguranță descrise în politicile acestora de confidențialitate se găsesc aici: https://eventway.io/privacy-policy/.
Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru sau prin platforma partenerilor nostri, deoarece transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.
Datele dumneavoastră sunt criptate folosind metoda SSL.

Încălcarea securităţii datelor

Încălcarea securităţii datelor va fi comunicată de Asociației Salvați Copiii Iași în termenele stabilite de Regulament, fără întârzieri nejustificate, tuturor părţilor implicate aşa cum sunt acestea indicate de Regulament. Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contact:
Adresa: Bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti;
website: www.dataprotection.ro.

Stocarea datelor personale și transferul datelor personale în afara țării

Website-ul www.gala.zambetindar.ro este administrat de Asociația Salvați Copiii Iași și găzduit de S.C. SEORA STYLE S.R.L., Sediul social: Str. Smirodava 54/36, 611099 Roman, jud. Neamţ, România care utilizeaza Datacenter GTS din Cluj – Napoca. Măsurile de siguranță descrise în politicile acestora de confidențialitate se găsesc aici: https://www.gts.ro/politici-de-confidentialitate.
Utilizăm Mailchimp și MailerLite pentru serviciile e-mail marketing:
Mailchimp este este o companie americană cu următoarele date de identificare : The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Măsurile de siguranță descrise în politicile acestora de confidențialitate se găsesc aici:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
MailerLite este o companie lituaniană cu datele de identificare : UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania. Măsurile de siguranță descrise în politicile acestora de confidențialitate se găsesc aici: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

Crearea de fișiere-jurnal

De fiecare dată când vizitați website-ul, sistemul nostru colectează automat următoarele date și informații din sistemul informatic al computerului care accesează:
date tehnice, de exemplu acest lucru poate include adresa IP utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, URL-ul site-ului de conectare, tipul și versiunea de browser, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), data și momentul accesului, pagina vizitată, cantitatea de date transferată, statusul accesului (fișier transferat, fișier care nu a fost găsit etc.), sistemul de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în Politica privind utilizarea fișierelor cookie;

Bază legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor-jurnal este furnizată de Art. 6 (1) (f) RGPD.

Scopul procesării datelor adreselor IP

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite livrarea Serviciilor către computerul utilizatorului pentru a asigura funcționalitatea paginii web.
Pentru acest scop, trebuie stocată adresa IP a utilizatorului pe durata sesiunii. În plus, datele sunt utilizate de noi pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre informatice. În acest context, prelucrarea datelor cu caracter personal are doar scop statistic și nu de marketing.
Asociația Salvați Copiii Iași își rezervă dreptul de a stoca adrese IP și fișiere-jurnal pentru a împiedica orice situație de abuz sau de a rezolva aceste situații și, de la caz la caz, de a transfera datele în acest scop către autoritățile de investigare. În afară de aceea, orice altă analiză a datelor este făcută în formă anonimă pe cât de mult posibil. După finalul acestei perioade, adresa IP și fișierele-jurnal sunt complet șterse, cu excepția cazului în care există cerințe de stocare statutare obligatorii sau proceduri de investigare specifice de urmărire penală și abuz aflate în desfășurare.
Aceste scopuri constituie de asemenea interesul nostru legitim și predominant legat de prelucrarea datelor conform Art. (6) (f) din RGPD.

E-mail

În mod alternativ, este posibil să ne contactați prin intermediul adreselor de e-mail oferite.
În acest caz, sunt stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise împreună cu e-mailul.

Baza legală

Baza legală pentru prelucrarea datelor este Art. 6 (1) (f) din RGPD. Dacă contactul prin email are ca scop finalizarea contractului sau servește pentru executarea contractului, baza legală suplimentară pentru prelucrare este Art. 6 (1) (b) din RGPD.

Scopul procesării datelor

Prelucrarea datelor personale ne ajută doar pentru procesarea contactului. Celelalte date cu caracter personal procesate în cadrul procesului de transmitere servesc pentru a preveni utilizarea abuzivă a formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre informatice.

Dreptul la opoziție și la ștergerea datelor

În orice moment după ce ne contactați aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor și de a solicita ștergerea acestora.

Transmiterea buletinelor informative (newsletter-uri)

Vă puteți abona pe site-urile noastre web pentru un buletin informativ. Pentru aceasta, avem nevoie de adresa dumneavoastră de e-mail.
Din moment ce transmiterea și recepționarea buletinului informativ depind de consimțământul dumneavoastră, puteți revoca acest consimțământ pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în orice moment fără a oferi motivele pentru aceasta. În acest scop, utilizați link-ul de dezabonare care poate fi găsit la finalul buletinului nostru informativ.

Fișierele de tip cookies

Website-ul www.gala.zambetindar.ro utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați prin el. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat prin setările din browserul dumneavoastră.
Dorim ca dumneavoastră să înțelegeți modul în care utilizăm cookie-urile.
Cookie-urile sunt mici bucăți de date (fișiere text) care sunt trimise către browser-ul dumneavoastră de la un server web și stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru ca siteul web să recunoască dispozitivul dumneavoastră. Există două tipuri de cookie-uri, cookie-uri permanente și temporare (sau „de sesiune”).
Cookie-urile permanente sunt stocate ca fișier pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil pentru o perioadă mai lungă de timp.
Cookie-urile de sesiune sunt plasate temporar pe computerul dumneavoastră când vizitați Site-ul nostru web, dar sunt șterse când închideți pagina. Dacă nu doriți să acceptați cookie-uri, puteți modifica setările din preferințele de securitate ale browser-urilor dumneavoastră web, vedeți mai jos mai multe informații despre aceasta.

Dreptul la opoziție și la ștergerea datelor

Dacă nu doriți ca aceste cookie-uri să fie stocate pe calculatorul dumneavoastră sau doriți să fiți informat în privința stocării acestora, puteți preveni instalarea cookie-urilor printr-o ajustare a browser-ului dumneavoastră selectând opțiunea „nu accepta cookie-uri” în setările browser-ului dumneavoastră. Instrucțiunile producătorului browser-ului dumneavoastră vă vor oferi mai multe detalii despre cum funcționează acesta (sau vedeți https://www.aboutcookies.org.). Totuși, dorim să subliniem faptul că prin blocarea cookie-urilor, este posibil să descoperiți că nu puteți utiliza toate funcțiile site-lui. Puteți găsi mai multe informații despre fișierele de tip cookie la Politica privind utilizarea fișierelor cookie.

Utilizarea imaginilor participanților la Gala Zâmbet în Dar 2018

Salvați Copiii Iași va permite accesul reprezentanților presei, ai televiziunilor/radiourilor locale/naționale, precum și fotografilor profesioniști la eveniment și va utiliza imaginile surprinse pe parcursul derulării evenimentului în scopul promovării evenimentului.

Ce drepturi aveți?

Fiind procesate datele dumneavoastră personale, sunteți o persoană vizată conform definiției din RGPD şi aveți următoarele drepturi:

  • dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu prelucrate de Asociația Salvați Copiii Iași iar dacă datele sunt prelucrate, vi se garantează dreptul de acces la aceste date;
  • dreptul de a fi informat asupra prelucrării datelor dumneavoastră, a scopurilor pentru care se face prelucrarea, a termenelor de stocare/distrugere, etc.
  • dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor (dreptul de ”a fi uitat”) prelucrate de website-ul Asociaţiei;
  • dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform Regulamentului, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de a vă opune şi de a restricţiona în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, dacă datele dumneavoastră ar urma să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
  • dreptul la portabilitatea datelor, adică primirea datelor personale, la cerere, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
  • de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor dumneavoastră protejate de Regulament, vă puteţi adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail protectia.datelor@salvaticopiii-iasi.ro sau la tel. 0232 219 986, și/sau în scris la adresa de corespondență: Asociația Salvați Copiii Iași, Aleea Ion Simionescu, nr.6, bl. i5, PT 15 Dacia, Iași, Jud. Iași, cod poștal 700408.

Gestionarea riscurilor

În ceea ce priveşte riscurile, Asociația Salvați Copiii Iași ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul evenimentului Gala Zâmbet în Dar 2018, dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail protectia.datelor@salvaticopiii-iasi.ro sau la tel. 0232 219 986, și/sau în scris la adresa de corespondență: Asociația Salvați Copiii Iași, Aleea Ion Simionescu, nr.6, bl. i5, PT 15 Dacia, Iași, Jud. Iași, cod poștal 700408. Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), atunci când ne contactați.
Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe website-ul www.gala.zambetindar.ro

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent nu noile modificări.

Ultima actualizare: 28.09. 2018